28.7.,NE,Rado-Podolí od 18 hod, Radonice
4.8.,NE,Libiš-Rado od 17 hod, Libiš
10.8.,SO,St.Boleslav-Rado od 10:30,Lázeňská