POZVÁNKA

na Valnou hromadu fotbalového oddílu TJ Slavia Radonice,
která se koná dne 3.11.2023 v 19 hod. na hřišti

Program :

1/ Návrh, projednání a schválení programu jednání
2/ Zprávy o činnosti FO
3/ Zpráva o hospodaření FO
4/ Volba výboru FO
5/ Diskuse
6/ Usnesení, závěr